Certifikati

Zadovoljstvo naših korisnika naš je trajni cilj i motiv da uspješno preskočimo svaki put sve više postavljenu letvicu. Nužni preduvjet za dugoročno održivi rast i razvoj microlab-a i ostvarenje naših ciljeva jest kontinuirano poboljšavanje kvalitete naših procesa, proizvoda i usluga, te informacijske sigurnosti u cjelini.

Usklađivanje sa zahtjevima međunarodnih normi i certifikaciju odabrali smo kao alat za koji će nam pomoći dosegnuti ciljeve a istovremeno biti potvrda ozbiljnosti našega opredjeljenja našim korisnicima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici.

Uspostavili smo i certificirali sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 tijekom 2015. godine, a u tijeku je priprema za certifikaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima norme ISO 27001.

Više o našim strateškim smjernicama

ISO 9001

SGS Certifikacijska markica

Načela su:

  • usmjerenost na kupca
  • vođenje
  • uključenost zaposlenika
  • procesni pristup
  • poboljšavanje
  • odlučivanje na temelju činjenica
  • upravljanje odnosima

ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temelji se na načelima upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije.

Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, učinkovitost procesa, kvalitetu proizvoda i usluga, te sveukupne rezultate i sposobnost organizacije da ispuni zahtjeve i očekivanja svojih kupaca.

Organizacije u cijelom svijetu danas koriste certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 kao općeprihvaćen način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.


ISO 27001

ISO 27001 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve na sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temeljni pristup jest da se kroz sustav upravljanja sigurnošću informacija pozornost organizacija usmjeri osim na tehnologiju i na nedostatke u poslovnim procesima te rizike povezane s poslovanjem. Upravljati rizicima po informacijsku sigurnost podrazumijeva sustavno prepoznavati i procjenjivati rizike te kontinuirano provoditi mjere za eliminaciju i snižavanje rizika.

Implementacijom sustava upravljanja sigurnošću informacija organizacija preuzima obvezu osigurati zaštitu poslovnih podataka u svim aspektima poslovanja na način da svoje, jednako kao i podatke svojih poslovnih partnera, tretira kao tajne, raspoložive i čuva njihov integritet. Norma detaljno propisuje obveze organizacije u području fizičke sigurnosti, sigurnosnih procedura za zaposlenike te zaštite informacijskog sustava i podataka.

Dobro razvijeni i održavani sustav upravljanje informacijskom sigurnošću doprinosi podizanju razine sigurnosti, kontinuiranoj usklađenosti s zakonskim zahtjevima, osiguravanju kontinuiteta poslovanja organizacije, snižavanju troškova koji su posljedica s incidenata informacijske sigurnosti te podizanju povjerenja klijenata.

Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću informacija prema zahtjevima norme ISO 27001 klijentima i partnerima organizacije potvrđuje su svi podaci koje razmjenjuje s tom organizacijom sigurni i zaštićeni u svakom trenutku.