Opis Diglas sustava

Microlab kroz Diglas ERP nudi cjelovita poslovna rješenja

DIGLAS ERP (Enterprise Resource Planning), integralni poslovno-informacijski sustav, jest poslovno, operativno i upravljačko rješenje dizajnirano za upotrebu u dinamičnim i rastućim poslovnim okruženjima.

Diglas uključuje i industrijski-specifične funkcionalnosti i najbolje poslovne prakse bazirane na dugogodišnjem microlab-ovom poslovnom iskustvu i iskustvu njegovih klijenata, što ga pozicionira među najkompletnija, najskalabilnija i najučinkovitija rješenja za cjelokupno upravljanje tvrtkom sa fleksibilnom i otvorenom tehnološkom platformom.

Potpora informacijskog sustava cjelokupnom poslovanju organizacije smatra se jednim od temeljnih preduvjeta uspješnosti poslovanja. Diglas poslužuje sve dijelove i funkcije organizacije, ali istovremeno zadovoljava informacijske potrebe organizacije u cjelini. Dodatno, kao softverska arhitektura temeljena na zajedničkoj bazi podataka i korisničkom sučelju, osigurava nesmetani tok informacija između dijelova organizacije i omogućava cjelovit informacijski pogled na poslovni sustav. Temeljen na tehnologijama modernog vremena, Diglas pruža jednostavnost uporabe i robusnost primjerenu kompleksnim poslovnim sustavima.

Također, omogućava integralnu potporu ne samo redovnom poslovanju već i upravljanju, odlučivanju, komunikaciji i suradnji čime Diglas ERP u potpunosti zadovoljava kriterij suvremenog ERP sustava (ERM i ERPII) koji je usmjeren na uređenje svih unutarnjih procesa – uključujući i upravljanje, odlučivanje i komunikaciju, kao i na integraciju procesa s okruženjem – povezivanje s poslovnim partnerima zbog postizanja učinkovitosti u cijelom lancu dodatne vrijednosti, od dobavljača do krajnjega kupca, korisnika.

Više o Diglas poslovnim rješenjima

Osobine Diglas sustava

Konfigurabilnost rješenja

Konfigurabilnost rješenja karakterizira mogućnost učinkovite parametrizacije, prilagodbe, pa i proširenja u svrhu osiguranja profinjenosti korištenja u željenom kontekstu što uključuje prilagodbe izgleda, načina korištenja, odnosno funkcionalnosti na nivou procesa bez dodatnog razvoja.

Skalabilnost

Sustav se može početi koristiti vrlo brzo i efikasno s osnovnim skupom funkcionalnosti koje su neophodne. Svako daljnje proširivanje, bez obzira je li riječ o gotovim rješenjima ili dodatnom razvoju može se napraviti “u hodu”, bez prekida poslovanja i neovisno o potencijalnom rastu obujma ili opsega poslovanja.

Kvaliteta i sigurnost

Microsoft i Oracle tehnologije korištene tijekom razvoja osigurale su stabilnost, robusnost, jednostavnost instalacije i nadogradnje sustava. Srce sustava je moćna Oracle relacijska baza podataka. Sustav se oslanja na ugrađene procedure poslovnog procesa da bi maksimalno otklonio rizik zastoja ili gubitka podataka. Automatske procedure i sistemi zaštite osiguravaju integritet i sigurnost svih pohranjenih podataka na najvišem nivou te se tako postiže 100% pouzdan sustav.

Integralnost

Svi procesi podržani Diglas sustavom povezani su u jedinstvenu cjelinu s centralnom bazom podataka. Cjelovit integralni informacijski sustav omogućuje da se evidentiraju svi poslovni događaji i da se njihovi podaci mogu učinkovito koristiti i analizirati unutar čitave organizacije. Svaki poslovni proces, započet u bilo kojem dijelu Diglas sustava, prati se od početka do kraja.

Jednostavnost uporabe

Intuitivno sučelje jednostavno je za korištenje i ubrzava obuku djelatnika i novih korisnika. Navigacija je poznata jer se sučelje temelji na standardima operacijskih sustava Microsoft Windows.


Višejezičnost

Sustav podržava mogućnost rada sa više jezika istovremeno, a oni se jednostavno implementiraju na zahtjev korisnika, što omogućava podršku i standardizaciju na inozemnim tržištima.

Kompatibilnost sa Microsoft Office proizvodima

Diglas sustav integriran je sa najkorištenijim MS Office proizvodima. Sve podatke iz sustava moguće je jednostavno formatirano prebaciti u bilo koji MS Office program za daljnje analize i ispis.

Data Warehouse

U svrhu sofisticiranih multidimenzionalnih analiza razvili smo “skladište podataka”. Sofisticirana tehnologija omogućuje trenutne analize i iskaze u tabličnim i grafičkim prikazima ogromnog broja podataka. Time je proces strateškog poslovnog odlučivanja maksimalno ubrzan i pojednostavljen.

Otvorenost sustava

Mogućnost povezivanja s drugim sustavima uvelike olakšava svakodnevne aktivnosti sudionika u predmetnim poslovnim procesima. Integracija omogućava automatsko preuzimanje podataka iz drugih sustava na način da se cijeli proces odrađuje automatski (npr. e-banking).

Rješenje može jednostavno podržati sve važeće standarde, kao npr. između ostalih i globalnu poslovnu komunikaciju u financijsko-bankarskim sustavima sukladno inicijativi RH (a prema preporukama EU) za uspostavu elektroničkog tržišta i tehnologije za interoperabilnu elektroničku poslovnu komunikaciju korištenjem etabliranih standarda u svrhu osiguranja podrške.

Bogata funkcionalnost

Vertikalna i horizontalna integralnost i širina poslovnih područja zaokružuju cijeli poslovni proces bilo da se radi o proizvodnoj, trgovačkoj ili financijskoj tvrtki. Bilo koja dodatna funkcionalnost jednostavno se implementira kroz razvoj ili integraciju sa drugim proizvodima i komponentama zahvaljujući otvorenoj arhitekturi sustava te modularnosti i fleksibilnosti tehnologija.