Microlab HelpDesk

hdcs

Microlab HelpDesk predstavlja centralno mjesto komunikacije s korisnicima, a svi procesi rada usklađeni su sa ITIL metodologijom.

HelpDesk aktivno sudjeluje i prati rješavanje prijavljenih korisničkih upita, zahtjeva i problema kako bi sve bilo u okvirima ugovorenih obaveza ili bolje. Zaprimanje korisničke prijave u HelpDesk aplikaciju potvrđuje se slanjem automatske e-mail poruke sa jedinstvenim HD brojem putem kojeg se nadalje odvija komunikacija s korisnikom. Upitom na HelpDesk mogu se u svakom trenutku dobiti informacije o statusu rješavanja korisničke prijave ili informacije o bilo kojoj drugoj usluzi, proizvodu i rješenju.

U slučaju potreba za upravljanje promjenama, HelpDesk sukladno definiranoj proceduri (Change Management) pokreće proces upravljanja promjenama koji omogućava efikasno, sigurno i standardizirano rješavanje korisničkih zahtjeva za promjenom (Request for Change – RFC). Sustav za upravljanje promjenama podržava funkcionalnosti kao što su kategorizacija, eskalacija, workflow, predlošci (templates), impact/urgency/priority, te povezanost s ostalim funkcionalnostima (CMDB, SLA, Problem Management).


microlab-ova tehnička podrška dostupna je samo registriranim korisnicima programa.

Prijava na Helpdesk