Misija, vizija i politikaMisija

“Mi stvaramo rezultate”
Svojim proizvodima i uslugama našim korisnicima osiguravamo stvaranje i unaprijeđenje poslovnih rezultata i novih vrijednosti kroz usredotočenost na njihovu osnovnu djelatnost.

Vizija

Razvojem i unaprijeđivanjem svojih proizvoda i usluga stvaramo tržišno prepoznatljiv, visoko kvalitetan proizvod koji će osigurati vodeće mjesto u regiji.vrata

Politika kvalitete i informacijske sigurnosti

Naši poslovni procesi, proizvodi i usluge utemeljeni su na načelima upravljanja kvalitetom, a naše glavno opredjeljenje i usmjerenje je zadovoljstvo naših kupaca. Informacijska sigurnost, odnosno osiguranje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti poslovnih informacija, te zaštita informacijske imovine, je sastavni dio svih naših aktivnosti i poslovnih procesa.

Obvezujemo se udovoljiti potrebama i zahtjevima naših kupaca uz osiguravanje primjerene informacijske sigurnosti i sukladnosti s zakonskim zahtjevima, stalno usavršavati kvalitetu naših proizvoda, usluga i poslovnih procesa, te sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću u cjelini.

Usredotočujemo se na ono što je važno za izgradnju i usavršavanje Diglas poslovnog sustava, ostalih naših softverskih proizvoda i usluga.
Težimo biti partner koji donosi kvalitetu i informacijsku sigurnost svim našim korisnicima.

Svojim poslovanjem stvaramo rezultate temeljene na povjerenju i uzajamnom poštovanju naših kupaca i vlastitih zaposlenika.
Stvaramo nove vrijednosti korisnicima svojih proizvoda i usluga, kao i svojim zaposlenicima.

microlab u svome poslovanju kontinuirano kroz upravljanje rizicima procjenjuje rizike za kvalitetu i informacijsku sigurnost i poduzima mjere za kontrolu ovih rizika, te u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 27001 poboljšava:

  • kvalitetu vlastitih proizvoda i usluga,
  • razinu informacijske sigurnosti,
  • kvalitetu odnosa s kupcima,
  • kvalitetu odnosa prema svojim zaposlenicima,
  • efikasnost vlastitih poslovnih procesa i poslovnih procesa kupaca.
Više o certifikatima