Diglas Automotiv


IMS

IMS

Funkcionalnosti

Diglas IMS (Importer Managemet System) namijenjen je uvoznicima vozila, a omogućava cjelovito praćenje svih poslovnih procesa uvoznika.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje marki, modela i tipova vozila
 • Definiranje palete mogućih vozila u prodaji sa ključnim elementima vozila (osnovni tehnički podaci, standardna i dodatna oprema, boje, interijeri, cijene)
 • Zaprimanje narudžbi iz prodajne (dilerske) mreže
 • Naručivanje vozila kod principala
 • Praćenje statusa vozila u proizvodnji
 • Organizacija transporta do zemlje u kojoj uvoznik radi
 • Skladištenje vozila
 • Upravljanje burzom i listom vozila cijele mreže
 • Priprema popratne dokumentacije potrebne za registraciju vozila
 • Isporuka vozila dilerima i velikim kupcima
 • Praćenje rezultata prodaje
 • Izvještavanje prema principalu
 • Izvještavanje prema nadležnim regulatornim tijelima sukladno zakonskoj regulativi
DMS

DMS

Funkcionalnosti

Diglas DMS (Dealer Management System) namijenjen je prodajnim mrežama uvoznika koji koristi Diglas IMS, a omogućava praćenje poslovnih procesa dilera.

Ključne funkcionalnosti:

 • Pregledavanje burze i liste vozila
 • Evidentiranje i obrada ponuda za vozila krajnjim kupcima
 • Naručivanje vozila prema specifičnim zahtjevima kupaca kod uvoznika
 • Praćenje statusa ponuda i ugovaranje s krajnjim kupcima
 • Evidentiranje i obrada zahtjeva za transport vozila od uvoznika
 • Evidentiranje i obrada računa krajnjem kupcu
 • Organizacija isporuke
 • Izvještavanje prema uvozniku
 • Izvještavanje prema nadležnim regulatornim tijelima sukladno zakonskoj regulativi
Vozni park

Vozni park

Funkcionalnosti

Diglas Vozni park centralni je registar vozila kojima tvrtka raspolaže, a modul omogućava cjelovito praćenje korištenja i održavanja vozila. Diglas Vozni park može se koristiti kao samostalni modul ili kao dio Diglas ERP-a.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje podataka o vozilima iz vlastitog voznog parka
 • Praćenje korištenja vozila iz voznog parka
 • Praćenje troškova korištenja vozila
 • Evidentiranje potrebnih radnja održavanja vozila
 • Praćenje dodatnih zakonom zahtijevanih uvjeta koje moraju zadovoljavati vozači
 • Obračun troškova po odvezenim relacijama prijevoza (putni radni listovi)
 • Obračun dnevnica vozačima
 • Najam vozila iz voznog parka
 • Evidentiranje i obrada računa za usluge najma vozila
 • Pregledi dokumenata vezanih za korištenje vozila iz voznog parka
Servis vozila

Servis vozila

Funkcionalnosti

Diglas Servis vozila omogućava sustavno upravljanje procesima rada u servisu vozila uključujući i praćenje učinkovitosti djelatnika servisa. Modul je primjenjiv za tvrtke koje usluge servisiranja pružaju krajnjim kupcima kao i za tvrtke koje servisiranjem vlastitih vozila žele upravljati na učinkovit način.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje podataka o vozilima koja se servisiraju
 • Planiranje rada servisa
 • Zaprimanje vozila na servis
 • Praćenje realizacije naloga servisa tijekom servisiranja
 • Evidentiranje utroška materijala i radnog vremena
 • Detaljno praćenje rada i učinkovitosti servisera i servisnih savjetnika
 • Evidentiranje i obrada računa prema krajnjim kupcima
 • Priprema potrebnih informacija za popravak u jamstvenom roku
 • Obrada jamstvenih zahtjeva
 • Razmjena podataka sa principalom
 • Evidentiranje i obrada jamstvenih zahtjeva
 • Organizacija čuvanja rezervnih guma
 • Evidentiranje i obrada računa za usluge čuvanja guma