Diglas Logistika


Nabava

Nabava

Funkcionalnosti

Diglas Nabava omogućava upravljanje procesima nabave i odnosima s dobavljačima.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje i obrada internih zahtjeva za nabavom
 • Praćenje potreba za nabavom na temelju planova zaliha, prometa i/ili potreba proizvodnje
 • Definiranje kriterija za optimiranje narudžbi dobavljačima
 • Definiranje strategije odobravanja i odobravatelja nabavnih dokumenta
 • Definiranje i praćenje nabavnih ugovora s dobavljačima, s mogućnošću definiranja skaliranih cijena i rabata
 • Evidentiranje i obrada upita/ponuda dobavljačima
 • Evidentiranje i obrada narudžbi dobavljačima
 • Praćenje isporuke od dobavljača
 • Praćenje uvoznih poslova
 • Praćenje zaprimanja nabavljenih proizvoda kroz integraciju s modulom Skladišno poslovanje
 • Pregledi nabavnih dokumenta i njihovih statusa:
  • Pregled poslanih/primljenih zahtjeva za nabavu
  • Pregled prednarudžbi
  • Pregled narudžbi dobavljačima
  • Pregled narudžbe-ponude-zahtjevi
  • Pregled zahtjevi-narudžbe-primke
  • Pregled neisporučenih narudžbi
 • Izvještavanje o procesu nabavljanja kroz modul nabave i kroz integraciju sa modulom BI Poslovno izvještavanje
Skladišno poslovanje

Skladišno poslovanje

Funkcionalnosti

Diglas Skladišno poslovanje omogućava upravljanje procesima skladištenja i transporta te cjelokupni nadzor poslovanja robom. Modul je integriran s modulima Nabave i Prodaje pa se i svi dokumenti vezani uz ove procese u Skladišnom preuzimaju, obrađuju i vraćaju u prodaju i nabavu na dalju obradu.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje i obrada dokumenta vezanih za zaprimanje robe od dobavljača
 • Evidentiranje i obrada dokumenta vezanih za uz interne procese tvrtke, zaprimanje robe sa nekog internog skladišta tvrtke (međuskladišni promet), predatnica iz proizvodnje
 • Evidentiranje i obrada dokumenta vezanih za isporuku sa skladišta
 • Evidentiranje i obrada dokumenta vezanih za organizaciju transporta (planiranje transporta)
 • Praćenje ambalaže
 • Inventure
 • Pregledi skladišnih dokumenta i njihovih statusa
  • Pregled skladišnih zaliha
  • Pregled skladišnih zaliha po skladištima
  • Pregled skladišne kartice
  • Pregled financijske kartice
  • Pregled logističkih dokumenata
  • Pregled financijskih dokumenata
 • Izvještavanje o procesu skladištenja kroz integraciju sa modulom BI Poslovno izvještavanje
Prodaja

Prodaja

Funkcionalnosti

Diglas Prodaja omogućava upravljanje procesima veleprodaje uključujući definiranje prodajnih politika i komunikaciju s kupcima.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje i obrada ponuda kupcima
 • Evidentiranje, zaprimanje i obrada narudžbi kupaca
 • Evidentiranje i obrada otpremnih dokumenata
 • Evidentiranje i obrada računa i zbirnih računa
 • Definiranje i praćenje prodajnih ugovora partnera
 • Definiranje i praćenje kreditnih limita partnera
 • Evidentiranje i obrada internih dokumenata
 • Praćenje i definiranje predložaka prodaje i cjenika
 • Praćenje i definiranje prodajnih akcija
 • Pregledi prodajnih dokumenata i njihovih statusa:
  • Prodajnih cijena po prodajnom mjestu
  • Pregledi fiskaliziranih računa
  • Prometi po financijskim dokumentima
  • Pregledi po narudžbama kupaca
  • Pregledi po otpremnicama
  • Pregled financijske kartice produkta
Maloprodaja

Maloprodaja

Funkcionalnosti

Diglas Maloprodaja omogućava samostalno i cjelovito upravljanje svim procesima neophodnim za rad jednog maloprodajnog mjesta.

Ključne funkcionalnosti:

 • ON LINE sa ostalim dijelovima Diglasa
 • Izrada prodajne košarice
  • Prodaja kupcima građanima
  • Prodaja kupcima na R1
  • Prodaja VP kupcima
  • Izrada ponuda
  • Izrada reversa
 • Izrada skladišnih dokumenata iz prodajne košarice
  • Mogućnost internog naručivanja
  • Izrada međuskaldišnica prema drugim organizacijskim dijelovima tvrtke
 • Otvaranje novih i ažuriranje postojećih partnera
 • Zaprimanje robe internim dokumentima
 • Pregledi
  • Pregled košarica
  • Pregled računa i storno računa
  • Pregled ponuda
  • Pregled reversa
  • Pregled skladišnih zaliha (zaliha unutar dućana i na nivou tvrtke)
 • Poruke – obavijesni sustav o izradi i praćenju dokumenata koji se odrađuju u modulu maloprodaja