Diglas Osnovno


Administracija pristupa i zaštita

Administracija

Funkcionalnosti

Diglas Administracija pristupa i zaštita omogućava upravljanje korisnicima aplikacije i njihovim pristupnim pravima.

Ključne funkcionalnosti:

  • Definiranje i ažuriranje podataka o korisnicima
  • Dodjeljivanje i održavanje aplikacijskih prava za korisnika ili grupu korisnika
  • Dodjeljivanje i održavanje poslovnih prava za korisnika ili grupu korisnika
Zajednički podaci

Zajednički podaci

Funkcionalnosti

Diglas Zajednički podaci omogućava upravljanje organizacijskom strukturom pojedinih entiteta Diglas poslovnog sustava, te matičnim podacima koji se koriste u svim ostalim Diglas modulima.

Ključne funkcionalnosti:

  • Unos i održavanje podataka o partnerima
  • Unos i održavanje organizacijske strukture tvrtke
  • Unos i održavanje teritorijalnog ustroja
  • Unos i održavanje podataka o produktima
  • Importi i održavanje podataka u katalozima rezervnih dijelova od proizvođača