Diglas Proizvodnja


Proizvodnja

Proizvodnja

Funkcionalnosti

Diglas Proizvodnja omogućava sustavno upravljanje procesima u proizvodnji a bazirana je na principima MRP II (Manufacturing Resource Planning) metodologije za planiranje resursa. Namijenjena je proizvodnim tvrtkama neovisno o industrijskoj grani, te veličini i kompleksnosti iste.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje višerazinskih normativa materijala i rada:
  • Sastavnice – normativi materijala (struktura, bilanca, zbirna, ugradnja, zamjena)
  • Tehnologija – normativi rada (struktura prema odabranoj sastavnici, bilanca)
 • Izrada kalkulacija kombiniranjem sastavnica, tehnologija, cijena materijala i rada, sa ili bez dodavanja elemenata koji nisu u sastavnici i tehnologiji
 • Analiza i definiranje potreba za proizvodnju na temelju plana prodaje, narudžbi kupaca, naloga za proizvodnju, internih zahtjeva ili planova zaliha
 • Izrada i praćenje realizacije radnih naloga (potrebe, pregled radnih naloga s analizama, pregled utroška komponenti i rada s analizama)
 • Evidentiranje rada u proizvodnji za pojedinog djelatnika ili kroz skupne akcije ovlaštenih osoba
 • Web evidencija rada s jednostavnim korištenjem bar-code bez korištenja tipkovnice i miša
 • Praćenje kapaciteta po datumu, statusu, radnom mjestu, danu, tjednu, mjesecu, kvartalu ili godini u ovisnosti o potrebama korisnika
 • Terminiranje operacija slijedno po radnim mjestima
 • Mogućnosti izrade integracijskih interface-a sa aplikacijama koje upravljaju radom strojeva u proizvodnji po zahtjevu korisnika
Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete

Funkcionalnosti

Diglas Kontrola kvalitete omogućava sustavno upravljanje aktivnostima kontrole kvalitete proizvoda.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje vrsta i elemenata analize
 • Definiranje statusa kvalitete
 • Konfiguriranje broja serija
 • Definiranje specifikacija analiza, postupaka uzorkovanja i kontrole na razini produkta
 • Evidentiranje i obrada naloga za analizu
 • Evidentiranje i obrada nalaza kvalitete koji predefiniraju ponašanje u procesu
 • Evidentiranje i obrada certifikata koji prate pojedini proizvod
 • Praćenje stanja zaliha i rokova, te pokretanje procesa reanalize proizvoda
 • Pregled podataka o dobavljačima i rokovima valjanosti proizvoda
 • Pregledi dokumenata o provedenim analizama