Diglas WMS

WMS

WMS

Funkcionalnosti

Diglas WMS (Warehouse Management System) je automatski sustav upravljanja skladištem. Diglas WMS sastoji se od samostalne aplikacije na ručnim terminalima koja on-line izvodi i obrađuje transakcije na postojećoj bazi Diglas Skladišnog poslovanja.

Ključne funkcionalnosti:

 • Integriranost sa kompletnim Diglas modulom
 • Mogućnost integracije sa drugim ERP rješenjima
 • Organizacija skladišta po zonama djelovanja koja odgovaraju topologiji svakog skladišta u kojem se implementira WMS poslovanje
  • Zaprimanje robe
  • Skladištenje robe
  • Komisioniranje i priprema isporuke
  • Organizacija transporta i expedit robe prema krajnjem kupcu
 • Definiranje pravila zaprimanja i smještaja robe
 • Definiranje pravila premještaja robe unutar skladišta
 • Definiranje pravila izuzimanja robe sa skladišta
 • Definiranje hodograma radi optimizacije puta prilikom izuzimanja robe
 • Bilježenje svih operacija putem terminal uređaja, koji se u real time-u zapisuju u osnovnu bazu podataka
 • Mogućnost upravljanja redoslijeda obrade dokumenata, putem dodjeljivanja zadataka prema nekom od slijedećih kriterija
  • Vrijeme isporuke
  • Vrijeme transporta
  • Regionalna pripadnost
  • Prema asortimanu robe
 • Praćenje izvršenja pojedinih zadataka i operacija zadataka
 • Pregledi statusa obrade pojedinog dokumenta
 • Pregled statusa odrađenih zadataka u vremenu
 • Pregled stanja skladišta
 • Pregled statusa rokova trajanja robe na skladištu