Diglas HR


Plaće

Plaće

Funkcionalnosti

Diglas Plaće omogućava praćenje poslovanje u dijelu obračuna plaća i izvještavanja prema regulatornim tijelima u skladu s zakonskim obvezama tvrtke.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje podataka koji se prate o djelatnicima a koji su neophodni za obračun (kategorije radnih mjesta, potrebne kvalifikacije, rad u smjenama, porezne olakšice, itd.)
 • Definiranje podataka potrebnih za obračun (minuli staž, vrste dohotka, itd.)
 • Definiranje podataka o doprinosima i porezima, mogućnost samostalne parametrizacije u slučaju zakonskih promjena
 • Evidencija dodataka i drugih neoporezivih primanja
 • Samostalno definiranje obračuna mogućnošću odabira velikog broja formula (na temelju ugovorenog iznosa, vrijednosti boda, koeficijenata za radno mjesto, individualnih koeficijenata, minulog rada, itd.)
 • Obračun plaća
 • Obračun dodataka i drugih neoporezivih primanja, drugih dohodaka
 • Evidencija i obračun kunskih i deviznih kredita i obustava
 • Izrada zbrojnog naloga virmana za plaćanje putem interneta
 • Izrada jedinstvene specifikacije isplata po računima djelatnika
 • Izrada JOPPD obrasca
 • Obračun poreza na kraju godine
 • Izrada izvještaja prema nadležnim regulatornim tijelima sukladno zakonskoj regulativi
Personalna evidencija

Personalna evidencija

Funkcionalnosti

Diglas Personalna evidencija omogućava vođenje svih potrebnih evidencija o djelatnicima, korištenju godišnjih odmora i evidenciju radnog vremena.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje šifrarnika za potrebe vođenja evidencija o djelatnicima
 • Sistematizacija radnih mjesta
 • Definiranje ugovora djelatnika
 • Definiranje podataka za vođenje evidencije o obrazovanju i završenoj školi djelatnika
 • Definiranje podataka za vođenje evidencije o članovima obitelji djelatnika (osigurani i neosigurani)
 • Definiranje elemenata sa primjenom velikog broja formula za obračun dana godišnjeg odmora na koje djelatnik ima pravo
 • Evidencija plana i korištenja godišnjih odmora
 • Definiranje kategorija rada za praćenje dnevne evidencije radnog vremena
 • Vođenje dnevne evidencije prisutnosti unosom ili generiranjem
 • Prijenos iz dnevne evidencije radnog vremena u aplikaciju plaća za potrebe obračuna plaće
 • Izvještavanje o fluktuaciji i drugim kadrovskim promjenama
 • Mogućnost izvještavanja: statistički godišnji izvještaj, evidencija o radnicima, matična knjiga
 • Mogućnost kreiranja atributa i vođenje evidencije po istim ukoliko postoji potreba evidentiranja i praćenja podataka za koje ne postoji mogućnost unosa ili evidentiranja